STOP!!! TOLAK JENAZAH COVID-19 SANKSI PIDANA MENANTI -->

STOP!!! TOLAK JENAZAH COVID-19 SANKSI PIDANA MENANTI

Thursday, April 23, 2020, April 23, 2020


Stop Tolak Jenazah Covid-19,
Menolak Jenazah Covid-19 Dapat Dipidana
Pasal 178 KUHP :
Barang siapa yang dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.
Pasal 212 KUHP :
Melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah dipidana paling lama 1 tahun 4 bulan.
Pasal 214 KUHP :
Bagi yang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu.
Pasal 14 UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular :
Ayat 1 berbunyi, menghalangi penanggulangan wabah, diancam pidana penjara 1 tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.
Sumber : humaspoldasulut

TerPopuler